Herroepingsrecht

Annulering van bestelde goederen en herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de Ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De Consument kan zijn/haar bestelling schriftelijk annuleren via een digitaal formulier (zie onder), per e-mail op contactdesk@profile.be, per fax op 03/564.04.12 of per post naar Profile Belux, Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen-Berchem. Noodzakelijk is dat de Consument voldoende gegevens aanlevert, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer en het bankrekeningnummer, zodat de bestelling kan worden achterhaald en kan worden geannuleerd. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Om de overeenkomst te herroepen, dient de Consument een herroepingsformulier in te vullen.