• home
  • Bestelling annuleren
Je bestelling annuleren - herroepingsformulier
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Profile Belux

Posthofbrug 6-8
2600 Antwerpen-Berchem
België

E: contactdesk@profile.be
T: +32 3 546 04 10

BE0892 751 772

Ik/wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen.

Terug naar boven