• home
  • Bestelling annuleren
Je bestelling annuleren - herroepingsformulier
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Profile Tyrecenter Belgium
Vosseschijnstraat 11
2030 Antwerpen
E: contactdesk@profile.be
T: +32 (0)3 546 04 10
BE0475.140.246

Ik/wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen.

 

Wil je liever per post annuleren, download dan hier het herroepingsformulier en stuur dit op naar bovenvermeld adres.

Terug naar boven