Wettelijke garantie

Voor alle producten die gekocht worden in de webshop van Profile geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Dat wil zeggen dat de ondernemer en de vestiging van Profile er voor instaan dat alle verkochte producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Met andere woorden staan de ondernemer en de vestiging van Profile garant dat de bestelde/aangekochte producten overeenkomen met de effectief geleverde producten. Wanneer dit bij een aangekocht product niet het geval is, bieden de ondernemer en de vestiging van Profile zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het betreffende product, kan dit gebeuren door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Meer informatie is terug te vinden in onze algemene voorwaarden.