Actievoorwaarden win een weekendje weg met je bandenwissel

  • Deelnemen gaat automatisch wanneer een afspraak wordt geboekt voor de winterbandenwissel tot 1 november
  • De afspraak zelf mag ook na 1 november worden uitgevoerd
  • Onder alle deelnemers wordt 3 keer een cadeaubon van WonderBox verloot t.w.v. €150,-
  • Elke deelnemer is minimaal 18 jaar oud (en in het bezit van een geldig B-rijbewijs)
  • Deelnemers zijn automatisch akkoord met de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden
  • Deelnemers wonen in België. Overige landen worden uitgesloten
  • De winnaars worden 1 november bekend gemaakt
  • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor contant geld
  • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting door Profile
  • Profile behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven