Slijtage- en schadebeelden

In de transport- en logistieksector zijn er banden van allerlei kwaliteitsniveaus. Toch is slijtage op termijn onvermijdelijk, zelfs als u uw banden goed onderhoudt. Er zijn verschillende slijtage- en schadebeelden. We zetten ze op een rij, met hun symptomen, oorzaken en gevolgen.

Oorzaken en gevolgen van schade

  • Onderspanning

Onderspanning heeft meerdere mogelijke oorzaken. Eén ervan is een te lage bandenspanning. Het kan ook zijn dat de belasting per band te hoog is. Andere mogelijkheid: lekkage via het ventiel of een lekkende velg. Als gevolg van onderspanning slijten de schouders van uw banden sneller. Het risico daarop is het grootst bij banden op de vooras en op niet-aangedreven as(sen).

  • Overspanning

De combinatie van een lege laadruimte en een te hoge bandenspanning zorgt voor overspanning. Het komt vaak voor bij voertuigen met een hoog vermogen op de trekas en bij brede lage-sectiebanden. Soms is de oorzaak een verkeerde velgbreedte. Ook het hanteren van de maximale spanning kan zorgen voor overspanning op bepaalde posities. De gevolgen zijn een grotere kans op doorslippen op de aangedreven assen, snellere slijtage in het midden van het loopvlak én onregelmatige slijtage, zeker aan banden op de aandrijfas(sen).

  • Zaagtandslijtage

De combinatie van een lege laadruimte en een te hoge bandenspanning zorgt voor overspanning. Het komt vaak voor bij voertuigen met een hoog vermogen op de trekas en bij brede lage-sectiebanden. Soms is de oorzaak een verkeerde velgbreedte. Ook het hanteren van de maximale spanning kan zorgen voor overspanning op bepaalde posities. De gevolgen zijn een grotere kans op doorslippen op de aangedreven assen, snellere slijtage in het midden van het loopvlak én onregelmatige slijtage, zeker aan banden op de aandrijfas(sen).

  • Railslijtage

Railslijtage is slijtage in de lengterichting van de band op een lijnprofiel. Het komt vaak voor bij langeafstandstransport waarbij de banden een zeer langzame slijtage hebben. Railslijtage is voornamelijk een probleem bij banden op de eerste as of bij aanhangers op de middenas.

  • Vlekslijtage

Vlekslijtage is slijtage over de gehele omtrek van de band op onregelmatige plekken. Er zijn verschillende oorzaken. Een mechanisch defect aan het voertuig, bijvoorbeeld versleten of kapotte schokdempers, problemen met de vering of ruimte op kogels en stabilisatierubbers, kunnen deze vlekslijtage veroorzaken.

  • Remplek

Bij een remplek is er op één plaats op de band een vlakke slijtageplek te zien. Deze plek veroorzaakt een continue trilling. Soms ligt de oorzaak in een defecte of verkeerd afgestelde rem, een noodstop of blokkerende remmen.

Onderin de profielgroeven ontstaan soms scheuren in de lengterichting. Ze zijn niet veroorzaakt door droogte, want ze zijn duidelijk groter dan haarscheuren. Deze vorm van schade ontstaat bijvoorbeeld als u manoeuvreert vanuit stilstand. Een andere oorzaak is onderspanning. Soms worden scheuren veroorzaakt door de geleiderail bij weegbruggen of laadplatformen. Ook een verkeerde band voor de toepassing kan scheuren veroorzaken.