Autobanden-online.jpg

Profile krijgt nieuwe voorzitter en vicevoorzitter franchiseraad

Profile heeft per 21 januari jongstleden een nieuwe samenstelling van de franchiseraad. Pierre Klinkenberg is benoemd tot voorzitter en Marion Kalvenhaar tot vicevoorzitter. Beiden hebben al zitting in de franchiseraad sinds 2015. Klinkenberg volgt Rinus Roon op die na zes jaar afscheid neemt als voorzitter. Onder leiding van Roon is de franchiseraad uitgegroeid tot een volwaardige sparringpartner voor de Profile-directie.

Unieke combinatie

Klinkenberg en Kalvenhaar zijn beiden Profile-ondernemers. Klinkenberg is franchisenemer van de vestiging in Hoensbroek en Kalvenhaar van de vestiging in Zwolle. Ze brengen veel ervaring met zich mee. In zijn rol als voorzitter zal Klinkenberg scherp zijn op alle kansen en bedreigingen in de markt en kwesties vanuit meerdere standpunten bekijken om tot een redelijk advies te komen. Pierre Klinkenberg ziet het als een uitdaging om bij te dragen aan de verdere professionalisering van Profile: “Ik ben vereerd dat ik door mijn collega-ondernemers verkozen ben tot voorzitter. Mijn voorganger Rinus Roon heeft gezorgd voor een evenwichtige samenstelling van de leden van de franchiseraad. Ik zet mij samen met de andere leden graag in voor Profile en ga actief deelnemen in de totstandkoming van het beleid.”

Kalvenhaar is namens Profile ook vertegenwoordigd in het VACO-overlegorgaan. In de nieuwe functie als vicevoorzitter ondersteunt ze Klinkenberg en werken ze nauw samen. Marion Kalvenhaar vindt het belangrijk om onderdeel te zijn van de franchiseraad: “Je weet wat er speelt, kunt meedenken en ik kan dit direct toepassen in mijn eigen vestiging. Ik zie de franchiseraad als een dynamische groep ondernemers die met de organisatie meebeweegt en kritisch is op de inhoud en de strategische keuzes in de toekomst.”

Klankbord en adviesorgaan

Het orgaan zorgt er enerzijds voor dat het beleid getoetst wordt aan het collectieve belang en anderzijds dat bepaalde wensen van ondernemers bij voldoende draagvlak uitgevoerd worden. Denk aan nieuwe concepten, verbeteringen, ontwikkelingen of andere typen service.

Directeur Dirk Lambrechts bij Profile International, over de nieuwe samenstelling van de franchiseraad: “Een goed georganiseerde franchiseraad helpt ons bij de keuzes die we maken. De directie wenst Klinkenberg en Kalvenhaar alle succes toe bij de missie om van Profile elke dag opnieuw een succes te maken en ervoor te zorgen dat er voldoende eenheid en draagvlak is om onze formuleconcepten klaar te stomen voor de toekomst.”

Negen leden

De negenkoppige franchiseraad bestaat verder uit leden Aart Lijs, Ron Verkade, Eldo Verhaagen, Rudy Vermeulen, Benno Klein Koerkamp, Arthur Schaap en Niels van der Veen. De raad komt gemiddeld één keer per maand samen.

Aussi intéressant